Historie

Het was in het jaar 1955 toen men met de avond-4-daagse is begonnen.

Dit ging uit van de politie sportvereniging Heerenveen afd. Appelscha. De startplaats was destijds in Oosterwolde, doch is later verplaatst in 1958, naar Appelscha, daar hier veel meer mogelijkheden waren.

Politie Epema was hierin de grote drijfveer.De routes werden per fiets uitgestippeld met gebruikmaking van een kilometertelling. Er werd gestart en gefinisht bij de Bosberg.

Hierbij nog een leuke anekdote: Ieder jaar, nadat de laatste deelnemer was vertrokken, startte ikzelf (Epema). Dit was wel problematisch want, voordat de eerste deelnemer binnen kwam, had ik te zorgen weer bij de Bosberg aanwezig te zijn om de deelnemers weer op te vangen. Eerlijk gezegd, heb ik regelmatig een looppas moeten maken om wat tijd te winnen, maar dit gebeurde meestal op een plaats waar ik even uit het zicht was.

De avond-4-daagse is door hem 10 keer georganiseerd, daar hij in 1968 werd overgeplaatst.

Na zijn vertrek werd de organisatie in Appelscha geregeld door politie Grijpstra.

Veel deelnemers deden mee vanuit de sportverenigingen, welke gelijk gekleed waren en vele liederen lieten horen.

Later heeft de politie dit afgestoten en overgedragen aan de scholen omdat deze ook massaal deelnamen. De gezamenlijke ouderraden van de diverse scholen hebben dit opgepakt.

De laatste jaren is er steeds met succes gelopen en liepen er plm. 500 deelnemers mee.

Hier

Vind u een krantenknipsel uit 1955 met meer info.


www.avondvierdaagseappelscha.nl

avondvierdaagse appelscha op instagram avondvierdaagse appelscha op Facebook