PRIVACYVERKLARING

*Persoonsgegevens die worden verwerkt*

Stichting Avondvierdaagse Appelscha kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Avondvierdaagse Appelscha, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Avondvierdaagse Appelscha verstrekt. Stichting Avondvierdaagse Appelscha kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw adresgegevens
 • Uw mobiel telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw schoolgegevens
 • Hoe vaak u heeft meegedaan
 • *Waarom Stichting Avondvierdaagse Appelscha gegevens nodig heeft*

  Stichting Avondvierdaagse Appelscha verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Tevens kan er tijdens het evenement in geval van nood contact met u worden opgenomen. Daarnaast kan Stichting Avondvierdaagse Appelscha uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

  *Hoe lang Stichting Avondvierdaagse Appelscha gegevens bewaart*

  Stichting Avondvierdaagse Appelscha bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  *Delen met anderen*

  Stichting Avondvierdaagse Appelscha verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  *In kaart brengen websitebezoek*

  Op de website van Stichting Avondvierdaagse Appelscha worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Avondvierdaagse Appelscha gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  *Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen*

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@avondvierdaagseappelscha.nl. Stichting Avondvierdaagse Appelscha zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  *Beveiliging*

  Stichting Avondvierdaagse Appelscha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Avondvierdaagse Appelscha maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Avondvierdaagse Appelscha verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Avondvierdaagse Appelscha op via info@avondvierdaagseappelscha.nl.


  www.avondvierdaagseappelscha.nl

  avondvierdaagse appelscha op instagram avondvierdaagse appelscha op Facebook